Pelargon Crystal Palace Gem

Enkla cinnoberröda blommor. Brokbladig, gulgröna blad med mörkare grön fjärilsmarkering.

Introducerad redan 1869 av E. G. & A. Henderson i England.

Pelargon Crystal Palace Gem tillhör gruppen .