Pelargon Crystal Palace Gem

Enkla cinnoberröda blommor. Brokbladig, gulgröna blad med mörkare grön fjärilsmarkering.

Pelargon Crystal Palace Gem tillhör gruppen .