Pelargonnäring

En dryg näring i pulverform. NPK 13-05-20.

2 ml (2 kryddmått) per liter vatten varje vecka under sommaren.

Pelargonnäring tillhör gruppen .